**Ayat Seribu Dinar**

**Ayat Seribu Dinar**
Mafhumnya:

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan lepaskan ia dari masalah hidup Dan diberikannya rezeki dari sumber yang tidak diduga. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan ( yang dikehendaki ) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Monday, March 16, 2009

Tokoh Matematik


Muhammad Bin Musa Al-Khawarizmi, Ahmad an-Nasawi, Abu Kamil Suja al-Hasib al-Misri, Abu al-Wafa, Abu Jaffar al-Kazin al-Khurasani, Abu Abdullah al-Battani, Abu Nasr Mansur BinAli, Abu Rayhan Ahmad al- Biruni, Umar khayyan, Ibnu Haitam. Sumbangan mereka dalam matematik sebagai ilmu pasti sungguh tidak dapat ditandingi selama beberapa abad pertengahan. Segala hasil karya mereka telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dan menjadi rujukan para ilmuwan Eropah. Mereka semua ini bukan sekadar tokoh ilmuwan dalam satu bidang sahaja malah mereka juga merupakan ilmuwan dalam bidang falsafah sastera, astronomi dan juga ahli fizik. Ibnu Sina dan Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah besar tetapi dikenali juga seorang ahli fizik tersohor. Karya mereka dibidang kedoktoran tidak kalah penting dengan karyanya di bidang falsafah. Al-Biruni sebagai contoh, bukan sahaja menguasai bidang astronomi tetapi turut mahir dalam bidang-bidang lain seperti fizik, matematik, geologi dan juga bahasa.

No comments: