**Ayat Seribu Dinar**

**Ayat Seribu Dinar**
Mafhumnya:

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan lepaskan ia dari masalah hidup Dan diberikannya rezeki dari sumber yang tidak diduga. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan ( yang dikehendaki ) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Sunday, March 8, 2009

TOKOH ILMUWAN ISLAM


Al-Khawarizmi
Menurut catatan sejarah, bermula abad ke 10 hingga ke 13 merupakan zaman kegemilangan Islam dalam penerokaan ilmu-ilmu baru sebagai instrumen dalam maslahat ummah ketika itu. Salah satu ilmu yang paling tersohor ialah ilmu Matematik dimana tokoh-tokoh matematik Islam menghasilkan dan mencipta pelbagai sistem perkiraan seperti sistem perpuluhan, operasi asas penambahan , pengurangan, darab dan bahagi serta konsep-konsep dan fungsi trinogor dan tangen yang popular pada kurun ke 10.

Buku-buku karya Al-Kwarizmi yang telah di terjemahkan:

1. “ Mufatih al-Ulum “ ; berkaitan sistem nombor dimana telah diterjemahkan dalam bahasa Latin ‘ Numero Indorum ‘

2. “ Al- Mukhtasar al-Tafsir bi Hisab al-Hindi “ ; berkaitan sistem perkiraan nombor berdasarkan matematik India.

3. “ Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Jabr wa-al Muqabalah “ ; berkaitan dengan algebra

4. “ Al-Jabr wa’l Muqabalah “ ; berkaiatan penggunaan secans dan tangens dalam perkiraan trigonometri dan astronomi

Al-Khawarizmi merupakan Profesor dalam bidang matematik berkaitan algebra dan hisab yang banyak merubah ketamadunan Islam dan bidang astronomi ( falak) dalam perkiraan pergerakan matahari,bulan dan bintang. Dengan kemasyhuran beliau melonjakkan Kerajaan Khalifah Umayyah yang sangat menekankan penemuan ilmu-ilmu baru sebagai persaingan hebat kepada ilmu Yunani dan Greek yang menjadi rujukan para ilmuwan dahulu.

No comments: