**Ayat Seribu Dinar**

**Ayat Seribu Dinar**
Mafhumnya:

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan lepaskan ia dari masalah hidup Dan diberikannya rezeki dari sumber yang tidak diduga. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan ( yang dikehendaki ) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Monday, July 5, 2010

Doa mohon lembutkan hati

Doa Melembutkan Hati
(1) Melembutkan hati anak yang degil dan keras

Hendaklah membaca surah Taa'haa dari ayat satu hingga enam dan juga surah Al-Hajj ayat dua puluh satu dibaca di atas permukaan air dalam gelas putih dan diminum oleh anak yang dimaksudkan
[1] Taa' Haa [2] Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai
Muhammad) supaya engkau menanggung kesusahan [3] Hanya untuk
menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah
Allah [4] (Al-Quran) diturunkan dari (Tuhan) yang menciptakan bumi
dan langit yang tinggi [5] Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di
atas Arasy [6] Dia lah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan
yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada
di bawah tanah basah di perut bumi

[21]Dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa
mereka

No comments: